مقاله تعيين اثر بخشي زوج درماني کوتاه مدت خود نظم بخش بر رضايت از اوقات فراغت با همسر در زوجين

ارد بخشی از متن مقاله تعيين اثر بخشي زوج درماني کوتاه مدت خود نظم بخش بر رضايت از اوقات فراغت با همسر در زوجين : محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی تعداد صفحات:20 نویسنده(ها): عبداله شفیع آبادی – استاد، عضو هیأت علمی، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطباییمنصور سودانی – استادیار، عضو هیأت علمی، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهوازفریبا طالبی همت – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان چکیده: پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خود نظم بخش بر رضایت از اوقات فراغت با همسر در زوجین انجام گرفته است. روش این تحقیق براساس طرح، تحقیق

مقاله بررسي قابليت هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه پيام نور مرکز ايلام

ارد بخشی از متن مقاله بررسي قابليت هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه پيام نور مرکز ايلام : محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی تعداد صفحات:20 نویسنده(ها): عبداله شفیع آبادی – استاد، عضو هیأت علمی، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطباییمنصور سودانی – استادیار، عضو هیأت علمی، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهوازفریبا طالبی همت – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان چکیده: پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خود نظم بخش بر رضایت از اوقات فراغت با همسر در زوجین انجام گرفته است. روش این تحقیق براساس طرح، تحقیق

مقاله ارزيابي امکان اختلاط دو علف کش اولتيما و برومايسيد ام آ در کنترل علف هاي هرز ذرت

ارد بخشی از متن مقاله ارزيابي امکان اختلاط دو علف کش اولتيما و برومايسيد ام آ در کنترل علف هاي هرز ذرت : محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی تعداد صفحات:20 نویسنده(ها): عبداله شفیع آبادی – استاد، عضو هیأت علمی، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطباییمنصور سودانی – استادیار، عضو هیأت علمی، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهوازفریبا طالبی همت – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان چکیده: پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خود نظم بخش بر رضایت از اوقات فراغت با همسر در زوجین انجام گرفته است. روش این تحقیق براساس طرح، تحقیق