مقاله آناليز غير خطي تيرهاي بتن مسلح با استفاده از مدلسازي سه بعدي آرماتور به روش اجزاء محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آناليز غير خطي تيرهاي بتن مسلح با استفاده از مدلسازي سه بعدي آرماتور به روش اجزا محدود :


محل انتشار: اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
اسماعیل طهماسبی – کارشناسی ارشد عمران , سازه, دانشگاه دزفول
مجتبی لبیب زاده – استادیار دانشکده عمران, دانشگاه چمران اهواز

چکیده:
تحلیل تیرهای بتن مسلح به روشهای عددی از دیرباز تا کنون یکی از موضوعاتی بوده که نظر پژوهشگران را به خود جلب نموده است. مسائل مهمی مانند شکل پذیری, منحنی رفتار بتن همواره در ادبیات فنی مطرح بوده است. شکل پذیری تیر بتن مسلح باعث افزایش مقاومت آن تحت اثر بارهای ناگهانی تصادفی مانند زلزله می شود. چندین روش برای مطالعه پاسخ اجزا سازه بتنی به بارهای وارده استفاده شده است. آزمایشات وسیعی بوسیله آنالیزتک تک المانها و تاثیر مقاومت بتن تحت بارگذاری انجام شده است این پایان نامه مطالعه تیرهای بتنی را با استفاده از آنالیز اجزا محدود و برای درک منحنی پاسخ بار تغییر شکل آنها می پردازد و نتایج بدست آمده با – نتایج تجربی مقایسه می گردد. نتایج بدست آمده صحت استفاده از مدلسازی به روش اجزا محدود برای آنالیز بتن را نشان می دهد.

لینک کمکی