مقاله اثرات تحريم بر سرمايه گذاري خارجي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات تحريم بر سرمايه گذاري خارجي در ايران :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار, اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
رحمن گلینی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
المیرا امسیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:
امروزه با توجه به اهمیتی که سرمایه گذاری و تامین مالی در اقتصاد جهانی دارد اقتصاد دانان و دولت ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاریخ ارجی اتفاق نظر دارند و از دید آنان سرمایه گذاری عاملی مهم برای ایجد تحولات وسیع اقتصادی برای تمام شکورها به خصوص کشورهای در حال توسعه است. سرمایه گذاری خارجی ابزار مناسبی براید ستیابی به توسعه اقتصادی با ریسک پایین, اشتغالزایی, یادگیری تکنیک های جهانی و افزایش ظرفیت بنگاه اقتصادی داخلی و عاملی مهم در تامین منابع مالی طرح ها و پروژه های اقتصادی است و در اینجا به بررسی تاثیر تحریم سرمایه گذاریخ ارجی بر رشد و توسعه اقتصادی, بازار سرمایه (بورس و سهام) تامین منابع مالی می پردازیم. سرمایه گذاری گذاری خارجی ابزار مناسبی برای دستیابی به توسعه اقتصادی با ریسک پایین, اشتغالزایی, یادگیری تکنیکهای جهانی و افزایش ظرفیت بنگاه اقتصادی داخلی و عاملی مهم در تامین منابع مالی طرحهها و پروژه های اقتصادی است و در اینجا به بررسی تاثیر تحریم سرمایه گذاری خارجی بر رشد و توسعه اقتصادی, بازار سرمایه (بورس و سهام), تامین منابع مالی می پردازیم. سرمایه گذاری خارجی می تواند عامل و ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها به ویژه کسورهای در حال توسعه که نقدینگی پایین تری دارند, برای اجرای طرح های اقتصادی و رشد اقتصادی و صنعتی خود, به دنبال جذب سرمایه های خارجی هستند و به این دلیل سرمایه گذاری خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی می باشد. در این مقاله نویسنده سعی کرده است با استفاده از روش توصیفی و مروری به بیان اثرات تحریم اقتصادی بر سرمایه گذاری خارجی ایران بپردازد و همچنین به بررسی تاثیراتی که افزایش یا کاهش سرمایه گذاری خارجی می تواند بر اقتصاد ایران بگذراد می پردازد. داده های تحقیق نیز با استفاده از مطالعه کتب, مقالات علمی و جستجو در پایگاههای اطلاعاتی معتبر جمع آوری شده است. در نهایت نویسنده به این نتیجه می رسد که سرمایه گذاری خارجی عاملی مهم در رشد کشورهای توسعه نیافته, و یا در حال توسعه و تامین منابع مالی طرح هایی است که با کمبود نقدینگی مواجه هستند و کشورهای در تحریم نمی توانند از آن بهره ببرند.

لینک کمکی