مقاله اثر کيفيت حسابرسي بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر کيفيت حسابرسي بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار, اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محمود لاری دشت بیاض – استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل طاهرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگا هفردوسی مشهد
انسیه ایلخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد واحد بین الملل

چکیده:
در این تحقیق اثر کیفیت حسابرسی بر بازرده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران بررسی شد. برای سنجش کیفیت حسابرسی از سه معیار اندازه حسابرس دوره تصدی حسابرسی و اظهانظر حسابرسی استفاده شد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1384 تا 1390 جمع آوری شد. همچنین برای آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد.

لینک کمکی