مقاله مدل سازي انتقالات مشتري به بخش هاي مختلف در طول زمان مبتني بر تکنيک هاي داده کاوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی