مقاله تاثير آميخته بازاريابي اينترنتي مدل 4S بر روي توسعه صنعت گردشگري استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير آميخته بازاريابي اينترنتي مدل 4S بر روي توسعه صنعت گردشگري استان خوزستان :تعداد صفحات:18
چکیده:
صنعت گردشگری بزرگترین و متنتوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد, اشتغالزایی, رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات, روشهای عمل در تمام سازمانها و به ویژه در صنعت گردشگری متحول ساخته است. از سویی قدرت ارتباطی قوی از طریق اینترنت امکان هماهنگی و کنترل عملیات بهتر و اطلاع رسانی مناسب را فراهم آورده است و باعث ایجاد فرصت برای سازمانهای متکی به کسب و کار الکترونیکی شده است. با توجه به اینکه امروزه صنعت توریسم و گردشگری از اهمیت بالایی در اقتصاد و تبادلات فرهنگی و اجتماعی و ; دارد و بخش بزرگی از برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری ها را در اقتصاد به خود اختصاص داده است و همواره در گسترش توسعه پایدار موثر بوده است و از طرفی یکی از منابع مهم کسب درآمد ارزی و اشتغال زایی می باشد, می توان به جایگاه این صنعت در اقتصاد و توسعه پایدار پی برد. در این تحقیق جنبه ای از صنعت گردشگری مورد توجه قرار می گیرد که شامل بازاریابی برای گردشگری است و این بازاریابی از نوع بازاریابی اینترنتی و الگوی آمیخته بازاریابی خاصی تحت عنوان 4S می باشد که با 4 عنصر موثر می تواند پاسخگوی بسیاری از چالشهای موجود در نظام اطلاع رسانی در تمامی محصولات مربوط به این صنعت باشد. مبنای تحقیق حاضر تاثیر آمیخته بازاریابی اینترنتی مدل 4S بر روی توسعه صنعت گردشگری استان می باشد و تاثیر هر یک از متغیرهای دامنه اینترنت, طراحی وب سایت, وجود سینرژی, وجود یک سیستم خدمات رسانی الکترونیک را بر توسعه صنعت گردشگری بررسی می کند نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به اینکه ضریب متغیر سینرژی نسبت سایر متغیرها بیشتر می باشد لذا سینرژی بیشترین تاثیر را بر توسعه صنعت گردشگری دارد با این تفاسیر می توان گفت که سینرژی در رتبه اول, دامنه اینترنت در رتبه بودم, طراحی وب سایت در رتبه سوم و سیستم خدمات رسانی در رتبه چهارم قرار دارد.

لینک کمکی