مقاله تدوين نرم افزار تصميم يار براي انتخاب و تطابق ادوات زراعي با تراکتور در عمليات مکانيزه کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تدوين نرم افزار تصميم يار براي انتخاب و تطابق ادوات زراعي با تراکتور در عمليات مکانيزه کشاورزي :


محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
ر لقمانپورزرینی – دانشگاه تهران, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی, گروه مهندسی ماشین های کشاورزی
ا اکرم – دانشگاه تهران, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی, گروه مهندسی ماشین های کشاورزی
ر علیمردانی – دانشگاه تهران, پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی, گروه مهندسی ماشین های کشاورزی
ر طباطبایی کلور – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, دانشکده مهندسی زراعی, گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:
انتخاب ادوات مناسب و تطابق آنها با منبع توان نقش مهمی در مصرف انرژی, استفاده اقتصادی از منابع موجود و کارائی موثرترآنها در مراحل مختلف عملیات کشاورزی دارد. در این تحقیق, یک نرم افزار یا سامانهی رایانهای تصمی میار با زبان برنامهنویسیویژوال بیسیک تدوین شد. این سامانه قادر است با استفاده از معیارهای ارزیابی منبع توان شامل توان مالبندی, توان محور توان- دهی, دامنهی سرعت حرکت و دور مشخصهی موتور, منبع توان مناسب را برای تطبیق با ادوات برگزیند. همچنین این سامانه می تواند ادوات مناسب را با توجه به معیارهای ارزیابی مانند عرض کار, عمق کار, سرعت مورد نیاز برای انجام عملیات, نوع خاک,نیروی کشش مورد نیاز, اندازه و شرایط زمین زراعی انتخاب نماید. سامانه ی تدوین شده دارای یک بانک اطلاعاتی شامل انواع تراکتورهای موجود در کشور و ادوات مختلف زراعی می باشد که قابلیت اضافه, حذف و یا ویرایش اطلاعات را دارد. استفاده از این سامانه موجب جلوگیری از اتلاف انرژی و سرمایه, فشردگی خاک و بهبود کارایی منابع موجود در بخش مکانیزاسیون می گردد.

لینک کمکی