مقاله تبيين چارچوبي براي ارزيابي پايداري زيست محيطي زنجيره هاي تأمين موادغذايي با استفاده از آزمون فرض فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تبيين چارچوبي براي ارزيابي پايداري زيست محيطي زنجيره هاي تأمين موادغذايي با استفاده از آزمون فرض فازي :تعداد صفحات:20
چکیده:
در سده های اخیر توسعه صنعتی جای خود را به توسعه پایدار داده است. در این میان مدیران صنایع به ویژه در کشورهای پیشرفته, به دنبال روش هایی هستند که ضمن حمایت از محیط زیست, عملکرد سازمان خود را افزایش دهند. تلفیق مباحث پایداری و مدیریت زنجیره تأمین می تواند تأثیر شگرفی در بهبود پایداری کسب و کار داشته باشد . از این رو در این تحقیق با هدف تبیین چارچوبی جهت ارزیابی پایداری زیست محیطی زنجیره های تأمین در صنایع غذایی, 13 معیار شناسایی گردید. این معیارها برای نهایی شدن با توجه به ویژگی های شرکت های تولیدی فرآورده های گوشتی استان مازندران, از طریق پرسشنامه به نظرسنجی خبرگان گذارده شد. امکان تأثیرگذاری هر یک از معیارهوا از طریق رویکرد آزمون فرض فازی و با توجه به درجه عضویت پذیرش آنها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. با توجه به نتایج تحقیق, معیارهای ارزیابی پایداری زیست محیطی زنجیره های تأمین موادغذایی در قالب 5 بعد: آب, خاک, جو, اکوسیستم, مواد و انرژی طبقه بندی شد. بینشی که این مدل به مدیران ارائه می کند می تواند به آن ها در برنامه ریزی برای ارزیابی و بهبود پایداری زنجیره تأمین کمک کند.

لینک کمکی