مقاله تاثيرات قاچاق کالا بر خانواده و فرهنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثيرات قاچاق کالا بر خانواده و فرهنگ :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت, کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:21
نویسنده(ها):
علیرضا شکربیگی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
پریسا یاسمی نژاد – مدرس دانشگاه پیام نور
امیر احمدی – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:
مقدمه: امروزه مقوله های قاچاق کالا بعنوان یک معضل اساسی از ثمرات اقتصاد زیرزمینی و غیر قانونی بوده که نگرانی همگانی را در پی داشته و علاوه بر تأثیرات زیانبار بر تولید و صنایع داخلی, تعطیلی تعدادی از کارخانجات و اخلال در شبکه اقتصادی کشور را نیز موجب گردیده است. قاچاق کالا به لحاظ عدم پرداخت مالیات و حقوق گمرکی و نتیجتاً قیمت ارزانتر نسبت به کالاهای داخلی, تولید و اشتغال و درآمدهای ملی را مورد تهدید قرار داده است. از طرفی این پدیده به نوبه خود بر کانون خانواده که مهمترین نهاد اجتماعی است بی تاثیر نخواهد بود. هدف: هدف این مقاله بررسی جرم قاچاق از نظر حقوقی و تاثیرات فرهنگی, خانوادگی, اجتماعی و اقتصادی است. روش: روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و مبتنی بر متون موجود است. یافته ها: با توجه به بررسی های مروری و کتابخانه ای قاچاق کالا تاثیرات انکار ناپذیری را بر امنیت روانی و اجتماعی خانواده می گذارد. نتیجه گیری: نظر به اهمیت تاثیرات قاچاق کالا تدوین و اجرایبرنامه ای کارشناسی شده جهت شناسایی اثرات قاچاق کالا و همچنین پیشگیری از آن ضروری می نماید.

لینک کمکی