مقاله توليد آلياژ برنج کامپوزيتي نانو ساختار بوسيله احيا مکانوشيميايي اکسيد مس و مشخصه يابي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توليد آلياژ برنج کامپوزيتي نانو ساختار بوسيله احيا مکانوشيميايي اکسيد مس و مشخصه يابي آن :تعداد صفحات:13
چکیده:
در این تحقیق احیا مکانوشیمیایی اکسید مس به وسیله روی به منظور تشکیل برنج کامپوزیتی نانو ساختارو همچنین افزایش حد حلالیت مس در شبکه روی مورد بررسی قرار گرفته است. آسیاب کاری مخلوطپودرهای اکسید مس و روی به منظور تولید آلیاژ برنج با 35 و 50 درصد اتمی روی اضافه انجام شد. نتایجXRDنشان داد که آسیاب کاری مخلوط روی و اکسید مس با نسبت مولی 1 به 1 به مدت 45 دقیقه منجربه احیا کامل اکسید مس شده و آسیاب کاری با نسبت های مولی روی بیشتر تا 5 ساعت منجر به شکل گیری آلیاژ برنج می شود که ذرات اکسید روی به عنوان فاز تقویت کننده با توزیع یکنواخت در زمینه پخش می شود. با افزایش درصد مس تا 65 درصد اتمی پارامتر شبکه برنج کاهش یافته است. که این امر بیانگرحل شدن روی در شبکه برنج+و تشکیل محلول برنج فوق اشباع روی در مس می باشد.

لینک کمکی