مقاله تاثير قالب هاي مخاطره اي بر تصميم گيري کارآفرينان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير قالب هاي مخاطره اي بر تصميم گيري کارآفرينان :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت, کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:20
نویسنده(ها):
امیر امامی – دانشجوی دکتری کارآفرینی, دانشگاه تهران
کامبیز طالبی – دانشیار, عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سحر خردخواه – دانشجوی کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک موسسه آمورشی عالی ارشاد دماوند

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی مقایسه قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان و غیر کارآفرینان از نقطه نظر اثرات قالب دهی ریسکی می پردازد. دو متغیر عمده این تحقیق اثرات قالب دهی (مستقل) و تصمیم گیری و قضاوت کارآفرینان و غیر کارآفرینان (وابسته) می باشد. به عبارت دیگر در این تحقیق با بکار گیری سناریوی تصمیم گیری قالب دهی ریسکی با موضوعات متنوع مرگ و زندگی, سرمایه گذاری, زمان, و فرصت, قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان را به چالش کشیده است. برای انجام این تحقیق, اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه از 60 نفر از کارآفرینان و 60 نفر از غیر کارآفرینان استان تهران از صنایع مختلف جمع آوری گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام مقایسه مورد نظر, پاسخ های کارآفرینان در پرسشنامه مثبت و منفی با پاسخ های غیر کارآفرینان در پرسشنامه مشابه مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفت. از مهمترین یافته های این تحقیق, کارآفرینان کمتر از غیر کارآفرینان تحت تاثیر اثرات قالب دهی در هر چهار موضوع قرار گرفته اند. آنها تصمیم گیری منطقی و سازگارتری نسبت به غیر کارآفرینان در حالت های مثبت و منفی داشته اند.

لینک کمکی