مقاله اثر شرايط رطوبتي خاک در طي چينه سرمائي بر پاسخ جوانه زني بذور سلمک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر شرايط رطوبتي خاک در طي چينه سرمائي بر پاسخ جوانه زني بذور سلمک :


محل انتشار: پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
فرشید نورالوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه تهران
حمید رحیمیان مشهدی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
مصطفی اویسی – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده:
به منظور بررسی اثر شرایط رطوبتی خاک در طی چینه سرمائی بر وضعیت خواب بذر سلمک و پاسخ جوانه زنی حاصل از آن نسبت به نور, این آزمایش صورت گرفت. بذرها درون گلدان هائی با محتوای رطوبتی ثابت (خشک و مرطوب)و متناوب (بین خشک و مرطوب), در دمای شکست خواب و در عمق 5 سانتی متری قرار گرفتند. پس از 30,15 و 45 روز بذور استخراج شده و آزمون جوانه زنی در شرایط نور و تاریکی صورت گرفت. بیشترین میزان شکست خواب و در نتیجه پاسخ جوانه زنی در بالاترین زمان چینه سرمائی و وضعیت خاک مرطوب و زمانی حاصل شد که آزمون جوانه زنی در نور انجام شد. با افزایش زمان چینه سرمائی جوانه زنی در نور و تاریکی افزایش یافت. زمانی که رطوبت خاک در حالت متناوب و یا خشک قرار داشت تفاوت جوانه زنی در نور و تاریکی در حداقل بود. اهمیت اکولوژیکی چنین مشاهداتی بحث شده است.

لینک کمکی