مقاله بررسي آسيب شناسي نقش دولت در توسعه بنگاههاي کوچک ومتوسط در ايجاد فرصت هاي کسب و کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آسيب شناسي نقش دولت در توسعه بنگاههاي کوچک ومتوسط در ايجاد فرصت هاي کسب و کار :


محل انتشار: همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
تعداد صفحات:2
نویسنده(ها):
علیرضا شاطری امیری – کارشناس ارشد علوم اقتصادیعضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه محدث نوری
مبینا نجفی خوشرودی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور ساری

چکیده:
ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نو توسعه یافته است.بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در ایجاداشتغال, و فراهم کردن بستر مناسب برای نوآوری و افزایش صادرات نقش مهمی دارند.شرکتهای کوچک از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند و کارآفرینی و خلاقیت بیشتری در آنها صورت می پذیرد. بنگاههای کوچک و متوسط راحت تر می توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی منطبق کرده و نسبت به عوامل اقتصادی و سیاسی سریعتر واکنش نشان دهند.بنگاه های کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشورها و آموزش نیروی کار ماهر هستند.تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکتهای بزرگ توسط شرکتهای کوچک و متوسط صورت می گیرد. در این مقاله راهکار های نقشدولت در تقویت بخش صنعت کشور با در نظر گرفتن ایران در شرایط جدید اقتصادی-توسعه صنایع مادر یا حمایت از صنایع کوچک کار آفرینان مورد بررسی قرار میگیرد.با مراحلی از قبیل: وضعیت کنونی ایرن در توسعه کسب کار های کوچک و متوسط, تعریف صنایع کوچک, اهداف و راهبردهای این صنایع , ارائه راهکار های توسعه کارآفرینی توسط دولت

لینک کمکی