مقاله رجم، اندر خم نسخ، حذف و تعليق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رجم, اندر خم نسخ, حذف و تعليق :


محل انتشار: اولین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب کلیات)
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
حمید محمدی راد –

چکیده:
قانون مجازات اسلامی بعد از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران , از سال 1991 تا سال 1912 , میان تیمهای تخصصی : کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی , مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در رفت وبرگشت بوده است تا اینکه بعد از حذف و اضافه هایی در مورخه1392/2/11 به تأیید شورای نگهبان رسید وبه عنوان )قانون جدید مجازات اسلامی( , جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت واندیشمندان حقوقی وقضایی را به جالش کشاند تا نسخه نهائی را با نسخه هایی قبلی بسنجند و محاسن یا معایب آن را بیابند. در این راستا یکی از مواردی که جلب توجه می کند قانونرجماست که بعد ازآخرین اصلاحیه به صورت زیر به تصویب رسید: ) حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاهصادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد, موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد( ) ماده 222 قانون جدید مجازاتاسلامی(. به نظر می رسد قانون رجم در طول اصلاحاتش , هنوز به حد بلوغ و شفافیت خود نرسیده است و قانون گذار محترم, در آخرین اصلاحیه به جای شبهه زدائی, شبهه زایی نیز نموده است . در این تحقیق سعی بر این است کهعدم امکان رجمکه در اصلاحیه اخیر گنجانده شده است , علت یابی شود که از ناحیه عدم مقتضی است یا ازناحیه وجود مانع یا غیر آنها ؟ البته روشن است که مقصود از امکان در اینجا , امکان وقوعی است نه ذاتی

لینک کمکی