مقاله ارائه الگويي شناختي از جايگاه کارآفريني و نوآوري راديکالي در تئوري انقلاب علمي کوهن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه الگويي شناختي از جايگاه کارآفريني و نوآوري راديکالي در تئوري انقلاب علمي کوهن :


محل انتشار: همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
تعداد صفحات:28
نویسنده(ها):
سیدمحمد میرکمالی – عضو هیات علمی و استاد گروه مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
علی اکبر آقاجانی افروزی – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور. ایران و دانشجوی دکتری کارآفرینی

چکیده:
هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی رابطه میان علم کارآفرینی و تئوری انقلاب علمی کوهن به منظور مشخص نمودن رابطه علم کارآفرینی و مباحث مربوط به آن با تئوری انقلاب علمی بوده است. دراین راستا ابتدا ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به کارآفرینی و نوآوری و همچنین تئوری های انقلاب علمی, به ارائه تعاریفی مستند هر یک از آنها پرداخته شد, ضرورت و اهمیت هر یک ارائه شد.در مقاله حاضر تئوری انقلاب علمی را به سه بخش وجود علم عالی, شکل گیری بحران علمی و انقلاب علمی تقسیم نمود. از میان مباحث کارآفرینی, تئوری نوآوری رادیکالی که عموما با تغییر مداوم فرآیندتکنولوژیک برای خلق کالا و خدمات جدید همراه می باشد به عنوان موضوع محوری کارآفرینی انتخاب شد. در مقاله حاضر فرآیند نوآوری رادیکالی در سه بخش تقسیم بندی شده است, نوآوری و خلقمحصول جدید که مبتنی بر نیاز بازار بر پایه عدم پاسخگویی مناسب و کالا و خدمات جدید شکل می گیرد, مترادف با انقلاب علمی است. این محصول نو در چرخه عمر محصول مسیر چهار گانه معرفی به بازارو رشد را که طی نماید به مرحله فراگیری می رسد. البته بسته به میزان رقابت و شدت رقابت سایر فعالان این بازار مدت زمان رسیدن به این مرحله در بازارهای مختلف متفاوت می باشد. این مرحله که فراگیر شدننوآوری با تقلید رقبا و تبدیل به محصول نام گذاری می شود مشابه مرحله دومی این چرخه می باشد که در فرآیند انقلاب علمی مترادف با مرحله علم عادی می باشد. رسیدن به مرحله بلوغ و افوق چرخه عمرمحصول همان مرحله سوم نوآوری رادیکالی است که منجر عدم رضایت مشتری از محصول فعلی و ایجاد تقاضای جدید می شود و مترادف شکل گیری بحران علمی در مدل کوهن می باشد. موارد فوق به صورت مدلی یکپارچه از متغیرها و تعیین روابط هر یک از آنها پرداخته شد و در ادامه به تشریح مدل و عناصر تشکلی دهنده آن پرداخته شد.

لینک کمکی