مقاله تحليل تطبيقي مديريت و کارآفريني و رشد توليد در کارخانه پولاد پانل دنا ياسوج با بالاترين حالت مطلوبيت آن صنعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل تطبيقي مديريت و کارآفريني و رشد توليد در کارخانه پولاد پانل دنا ياسوج با بالاترين حالت مطلوبيت آن صنعت :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت, کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:26
نویسنده(ها):
محمدعلی حسین زاده – کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات و کارشناسی ارشد MBA

چکیده:
در این مقاله مدیریت و کارآفرینی و رشد تولید در کارخانه پولاد پانل دنا یاسوج, مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه و مقایسه از تحلیل تطبیقی استفاده کردیم و این کارخانه را با بهترین حالت مطلوب این صنعت تطبیق داده و تحلیل کردیم. برای تحلیل تطبیقی از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. پرسشنامه دارای 50 سوال در 10 عنوان میباشد که در جامعه آماری 20 نفره در کارخانه و در تمام سطوح سازمانی توزیع گردید. همچنین با مدیران کارخانه و برخی کارکنان مصاحبه هایی برای کمک به تحلیل نتایج صورت گرفت. در هر عنوان پرسشنامه ابتدا توضیحاتی کلی در مورد آن عنوان ارائه دادیم. سپس جدول نتایج گرفته شده از جواب های کارکنان در آن مورد نشان داده و در ادامه نمودار میله ای, برای درک بهتر نتایج ارائه شد. پس از جدول و نمودار با توجه به نتایج بدست آمده, آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و پیشنهاداتی ارائه گردید. بعد از تکمیل همه عناوین پرسشها, نتیجه گیری کلی ارائه شد که در آن مشخص میشود که کارخانه پولاد پانل دنا در مقایسه با وضعیت مطلوب کمی پایینتر از حد متوسط قرار دارد.

لینک کمکی