مقاله بررسي شرکتهاي خدمات مکانيزاسيون کشاورزي از ديدگاه کشاورزان دريافت کننده خدمات مطالعه موردي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي شرکتهاي خدمات مکانيزاسيون کشاورزي از ديدگاه کشاورزان دريافت کننده خدمات مطالعه موردي استان گيلان :


محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
حسن عاقل – دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم, دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا علیزاده – استادیار مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
محمدرضا بیاتی – مربی گروه مهندسی بیوسیستم, دانشگاه فردوسی مشهد
پریسا داداشی جوکندان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون, گروه مهندسی بیوسیستم, دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
تشکل های مکانیزاسیون کشاورزی کانون هایی هستند که می توانند در جهت توسعه و پایداری کشاورزی گام بردارند و همچنین بازوی توانمند اجرای اهداف مکانیزاسیون در منطقه تحت پوشش خود باشند. در این مطالعه شرکت های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی استان گیلان, با استفاده از داده های مقطعی سال زراعی 91-90 از طریق کشاورزان دریافت کننده خدمات مکانیزاسیون کشاورزی شرکتها ( 326 کشاورز) مورد بررسی قرار گرفت. روش انجام این تحقیق پیمایشی بوده, که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز آن از ابزار پرسشنامه و به منظور تحلیل داده ها و دستیابی به هدف مطالعه, روش تحلیل تمایزی مورد استفاده قرار گرفته است. به طور معمول دیدگاه های دریافت کننده خدمات از ارائه دهنده آن متفاوت است و رضایتمندی این دو دسته به عوامل مختلفی وابسته است. مهمترین متغیرهای قابل توجه در ارزیابی شرکتهای خدمات کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شامل رضایتمندی (به عنوان متغیر وابسته), فاصله از خدمات شرکت, نوع خدمات دریافتی, دلیل مراجعه به شرکت, توصیه به زراعی, میزان آشنایی راننده به ماشین ها, انجام به موقع عملیات کشاورزی, کامل بودن ادوات, تناسب نرخ عملیات (به عنوان متغیر مستقل) میباشد. نتایج حاصل نشان داد که متغیرهایی همچون کامل بودن ادوات کشاورزی, انجام به موقع عملیات کشاورزی, میزان آشنایی رانندگان و اپراتورهای ماشین آلات, ارائه توصیه های به زراعی توسط شرکت ها, تناسب نرخ عملیات کشاورزی و فاصله از مرکز خدمات شرکت ها بر شاخص رضایت مندی کشاورزان از خدمات شرکت ها مؤثر بوده است.

لینک کمکی